FANDOM


Boku wa Inai

Cover

CD Information

Artist
FUN48
Single
Boku wa Inai
CD Release Date
2017.xx.xx
Video Release
2017.07.21 - Boku wa Inai
2017.09.03 - Mae Shika Mukanee
2017.09.10 - Tsugi no Season

CD Details

  1. Boku wa Inai / 1st Generation
  2. Mae Shika Mukanee / 1st Generation
  3. Tsugi no Season / 1st Generation

Participating Members

Boku wa Inai

(7 Members) (Kashima Rika Center)

Mae Shika Mukanee

(7 Members) (Hayashi Mirei Center)

Tsugi no Season

(7 Members) (Yamamoto Amina Center)

General Information

Boku wa Inai is the 2nd single released by FUN48.

Trivia

  • Originally the title track was Flying Get but changed to Boku wa Inai on March 9, 2017.
  • First Senbatsu center position of Kashima Rika.
  • First Senbatsu center position of a Team U member.
FUN48
History | Timeline | Glossary | Auditions
Members
Team F Kawashima Kana | Kitazawa Rena | Yamamoto Amina
Team U Hayashi Mirei | Kashima Rika
Team N Kashiwagi Nagisa | Sakura Yuki | Shiraha Riku
Discography
Singles 1. Party ga Hajimaru yo | 2. Boku wa Inai | 3. Seifuku ga Jama wo Suru | 4. TBA
Units
FOREVER Sub-Units
Crystal Sands Kashiwagi Nagisa | Shiraha Riku
Sakura no Mori Hayashi Mirei | Sakura Yuki
FUN48 Single Units
Senbatsu